Que hàn bạc Harris 2

Que hàn bạc Harris 2% có hàm lượng bạc thấp,  đồng Phos hàn hợp kim .

Mang lại lợi ích kinh tế, được thiết kế để mở rộng phạm vi nhiệt độ nóng chảy của Phos 0 đồng, đã được chứng minh hữu ích trong một số ứng dụng cụ thể mà tính chất cơ học là không quan trọng.

Liên hệ giá tốt
Call Now Button