Que hàn bạc Harris 5%

Que hàn bạc Harris 5% chủ yếu được sử dụng để tham gia đồng để đồng, đồng thau để , và đồng thau để đồng . Các hàm lượng phốt pho phục vụ như một ” tự trợ dung ” đại lý trong việc tham gia đồng để đồng

Liên hệ giá tốt
Call Now Button